Ohlášky 3. 12. 2020 – druhá neděle adventní

03. 12. 2020

Bohoslužby je možno konat při zaplnění maximálně 30 % míst k sezení. Pro nás z toho vyplývá, že se může v našem kostele, na kůrech a v dětském koutku rozmístit 100 účastníků. Proto zahajujeme víceméně normální provoz. Ve všední dny budou bohoslužby jako dříve, tj.:

  • Pondělí, středa, pátek – v 18.00 hodin
  • Úterý, čtvrtek – ráno v 7.00.
  • Sobota – ráno v 8.00
  • Úterý adorace společná s o. jáhnem v 17.00, ve čtvrtek tichá do 9.00
  • V neděli přidáváme další 2 bohoslužby, takže budou (beze zpěvu, proto kratší): 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00.
  • Služba v kanceláři: po, st, pá 14.30 – 17.00; čt 8.00 – 12.00.

Začnou zase pravidelné nedělní sbírky na provoz kostela. Před bohoslužbami doporučujeme modlit se společně růženec.

Prosíme, aby se věřící rozdělili pokud možno dle věkových kategorií – starší na dřívější mše, mladší s dětmi na pozdější.

 

Svátky v týdnu do 13. prosince:

Pondělí památka sv. Ambrože, úterý Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše sv. budou dvě: v 7.00 a 18.00.

Příští neděle bude 3. adventní.

Už je v provozu levá zpovědnice v kostele. Pokud bude zpovídat víc kněží, další možnosti jsou ve staré budově – v bývalé sakristii a zpovědní místnosti.

Na Vánoce plánujeme počet bohoslužeb podstatně rozšířit, abychom umožnili co nejvíce věřícím účast na vánočních bohoslužbách.

Prosíme, abyste si odebírali vzadu v kostele objednané výtisky Katolického týdeníku a Světla. Velké množství nám jich zbývá a prohlubuje se tím finanční ztráta, kterou farnost utrpěla tím, že se nekonaly nedělní sbírky. Dále je možné si vzadu zakoupit množství různých publikací a upomínkových předmětů. Náš kalendář jsme podstatně zlevnili, téměř na výrobní cenu, abyste jej mohli dát jako dárek svým příbuzným a přátelům. Naši novou knihu Inspirováni vírou si můžete vzít do rodiny jednu zdarma.

Farní charita prosí o napečení cukroví pro nemocné a opuštěné farníky. Přinést je můžete do pondělí 7. prosince, balení bude ve středu 9. 12. v 14.00 v Duchovním centru.

 

Zpět

Ohlášky z minulého týdne