Ohlášky 3.10. 2021 – 27. neděle v mezidobí

02. 10. 2021

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozpisu, více info k nalezení zde.

Svátky v týdnu:
Pondělí – památka sv. Františka z Assisi
Čtvrtek – památka Panny Marie Růžencové

Příští neděle bude 28. v mezidobí a bohoslužby budou v 8.00 a 10.00 hod.
V následujícím týdnu nebude ve farnosti přítomen otec Karel Cikrle.

V sobotu 9. října v 11.00 hod budou v kostele oddáni pan Jan Stránský z Brna Husovic a slečna Marie Brhlíková z Brodku u Přerova.

V neděli 10. října v 19.00 hod. přijměte pozvání do našeho kostela na benefiční koncert Českého filharmonického sboru Brno a jeho sólistů. Zazní skladby B.M. Černohorského, W.A. Mozarta, A. Brucknera, A. Dvořáka a skladba pana dirigenta Petra Fialy. Výtěžek z koncertu je věnován na vybavení kostela.

Informace k vyučování náboženství:

Základní škola Milenova 1- 4 třída – v úterý od 15.15. hod. – katechetka Jana Škaroupková

Výuka v duchovním centru:
Ponděli : 1,2 třída -17 hod. – sestra Margita
Úterý: 6,9 třída – v 17.45 hod. – jáhen Jiří Maxa
Středa: 5 třída – v 17 hod. – sestra Margita

Pátek: příprava na první sv. přijímání žáků 3,4. třídy – v 16.45 hod. – katecheta Jan Rychtářík

Prosíme farníky o zajištění hlídání kostela na příští sobotu a neděli odpoledne. Kostel k prohlídce bude otevřen od 13.00 do 16.00 hod.

Ohlášky z minulého týdne
Zpět