Ohlášky 4. 10. 2020 – 27. neděle v mezidobí

03. 10. 2020

Bohoslužby: neděle: 8.00 za farníky a dobrodince a v 10.00.

Ve všední dny: v pondělí, středu a pátek v 18.00, v úterý a čtvrtek v 7.00, v sobotu v 8.00.

V úterý v 17.00 je adorace Nejsvětější svátosti.

Ve čtvrtek po ranní mši je do 9 hodin možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti.

Ve středu je památka P. Marie Růžencové.

Úklid kostela má na starosti skupina starších žen.

Vyučování náboženství: Vzhledem k opatřením proti šíření coronaviru se zatím ruší kroužky dětí na školách.

Neruší se vyučování u nás v Duchovním centru v 17.00 v pondělí pro mladší a v úterý v 17.45 pro starší děti.

Vzadu v kostele jsou ke koupi pamětní medailky s bl. Restitutou, zvonečky, stejně jako oplatky a svíce s obrázkem kostela, kalendář o jeho stavbě a další publikace z naší produkce.

Farní charita plánuje výrobu dušičkových kytic ve středu 21. října v 14.00 a prosí jednak o brigádnice, jednak o obstarání suchých květin a zeleně ze zahrady.

 

Od pondělí 5.10. se zavádějí omezující opatření, která se týkají i účastníků bohoslužeb:

Všichni účastníci musí být vybaveni ochrannými rouškami.

Při bohoslužbách se nebude zpívat.

Podávání sv. přijímání má být na ruku.

Lidé z rizikových skupin (staří a nemocní) jsou od účasti na mši sv. dispenzováni. Doporučujeme rodičům tentokrát nechat předškolní děti doma a na bohoslužbách se vystřídat.

Počet účastníků je omezen na 100 osob. Toto omezení budeme řešit tak, že v neděli budou počítáni návštěvníci mší v 8.00 a 10.00 u hlavního vchodu do kostela. Vedlejší vchod zůstane zavřený. Po dosažení předepsaného počtu mohou další věřící odejít přes nádvoří do sálu Duch. centra, kde bude o. kaplan souběžně sloužit mši sv. rovněž v 8.00 a 10.00. Tímto způsobem asi též proběhne 1. sv. přijímání 6 dětí v neděli 18. října v 10.00.

 

Ohlášky z minulého týdne

Zpět