Ohlášky 29.5. 2022 – 7.neděle Velikonoční

29. 05. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Svatý otec František dne 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze. Více info zde.

Dnes (29.5.) bude májová pobožnost a svátostné požehnání v kostele v 17.00 hod.

V týdnu si budeme připomínat:
v úterý – svátek Navštívení Panny Marie
ve středu – památka sv. justina, mučedníka
v pátek – památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Příští neděli bude slavnost Seslání Ducha Svatého, kostelní sbírka bude určena na charitu.

V sakristii zapisujeme úmysly na mše svaté pro 2. pololetí tohoto roku.

Zpět