Ohlášky 29.5. 2021 – Slavnost Nejsvětější Trojice

29. 05. 2021

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice. Bohoslužby jsou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. Navečer v 18.00 bude poslední májová pobožnost u sv. Antoníčka. V případě trvalého deště májová bude zde v kostele. Srdečně zveme! Do prázdnin ponecháváme nedělní program beze změny.

V pondělí je svátek Navštívení P. Marie, v úterý památka sv. Justina, mučedníka, v sobotu sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka. Pátek a sobota jsou první v měsíci červnu.

Bohoslužby v týdnu jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá. V pátek po mši bude prvopáteční adorace.

Příští neděli bude slavnost Těla a Krve Páně, přeložená ze čtvrtka. Bohoslužby budou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. Při mši v 10.00 bude krátký božítělový průvod a několik dětí přistoupí k 1. sv. přijímání.

Dnes v rámci festivalu Open House Brno se v 16.00 uskuteční komentovaná prohlídka našeho kostela, kterou povede o. farář.

V pátek jsme se zúčastnili Noci kostelů. Odhadem přišlo na 700 návštěvníků. Děkujeme všem ochotným spolupracovníkům, organizátorům a účinkujícím, kteří přispěli k velmi zdárnému průběhu.

Minulou neděli jsme četli prohlášení našich biskupů k situaci po slábnoucí vlně pandemie. Připomeňme si znovu, že nás vyzývají, abychom se nebáli opět začít chodit do kostela a vytvářet kolem oltáře místní společenství církve. Skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě se nedá nahradit sledováním televizních a internetových přenosů, které jsou jen nouzovým řešením. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět