Ohlášky 29.10. 2023 – 30. neděle v mezidobí

29. 10. 2023

Dnes je u nás v kostele slavnost blahoslavené Marie Restituty, mučednice.

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Při mši svaté v 10.00 hod zazní Missa dominicalis od F.X. Brixiho v podání smíšeného pěveckého sboru Rastislav a sólistů.

Dnes je také adorační den v naší farnosti. Kostel zůstává otevřen k soukromé modlitbě před vytavenou Euchristií. Adorace bude zahájena v 11.30 a ukončena v 18.00 hod. svátostným požehnáním.

Odpoledne v 16.00 hod bude příprava na biřmování.

Výnos z misijního jarmarku, kterým přispíváme na Papežské misijní dílo, činí 14 223,- Kč. Ještě dnes je možnost si v sále zakoupit balíček na podporu misií.

Ve středu je slavnost Všech svatých – mše svaté v kostele budou v 7.00 a v 18.00 hod.

Ve čtvrtek – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše svaté v 7.00, 8.00, 16.00 a v 18.00 hod.

V sobotu památka sv. Karla Boromejského, biskupa. V sobotu po ranní mši svaté bude v sále duchovního centra snídaně s otcem Karlem.

Katecheze pro děti 1. tříd nebo předškolního věku jsou v pátek od 16.30 v kostele.

Pravidelné setkávání chrámového sboru k nácviku na Vánoce budou probíhat vždy ve čtvrtek od 18 hodin.

V sobotu 11. listopadu od 15 hodin bude v sále Duchovního centra pro děti odpoledne se sv. Martinem. Lampiony s sebou.

Zpět