Ohlášky 28.8. 2022 – 22. neděle v mezidobí

28. 08. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde. Rozpis pravidelných bohoslužeb nebude přes prázdniny změněn.

V následujícím týdnu si budeme připomínat:
v pondělí – památka Umučení sv. Jana Křtitele
v sobotu – památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Výuka náboženství ve školním roce 22/23
Žáci 1. a 2. tříd budou mít vyučování na základní škole, do níž dochází.
Žáci 3. třídy, kteří se připravují na první svaté přijímání, budou mít hodinu v pátek 16.30 v duchovním centru. Vyučuje Jan Rychtářík.
Žáci 4. a 5. třídy budou mít hodinu ve středu v 16.00 v duchovním centru. Vyučuje Dominik Leplt.

Ve farnosti bude probíhat od října příprava na biřmování. Setkání biřmovanců bude bývat v neděli v 16.00 hod. Zájemci o přípravu na biřmování se přihlašují v sakristii.

Zpět