Ohlášky 28. 6. 2020 – 13. neděle v mezidobí

27. 06. 2020

Bohoslužby: v neděli: 8.00 za farníky a dobrodince a 10.00. Ve všední dny jsou bohoslužby v pondělí, středu a pátek v 18.00, ve čtvrtek v 7.00 a v sobotu v 8.00. V úterý v 17.00 se koná bohoslužba slova a adorace, vedená bratrem jáhnem.

V pondělí 29.6. bude slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů. titulární slavnost naší brněnské katedrály. V pátek je svátek sv. Tomáše, apoštola, a v sobotu památka sv. Prokopa. Pátek a sobota jsou první v měsíci s obvyklým zpovídáním a adorací. Příští neděli bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy a spolupatronů Evropy. Při mši v 8.00 poděkujeme otci Karlovi za 50 let jeho kněžské služby.

Úklid kostela připadá na skupinu mládeže v úterý odpoledne. Večer v 19.30 budou naposledy před prázdninami Modlitby matek.

Otec Pavel zpovídá v budoucí sakristii, o. Karel ve staré budově v zadní místnosti.

Přemýšlejme o možnosti po prázdninách v sále Duch. centra vést v neděli po mších „farní kavárnu“, jak je tomu v mnoha farnostech. Také bychom mohli pro veřejnost otevřít farní rozhlednu ve věži. Budou potřeba dobrovolníci, kteří by zajistili dozor. Navrhněte, kdy bychom měli rozhlednu provozovat. Je např. návrh v neděli v 9 – 10 h., nebo v sobotu a neděli odpoledne. Pokud se najde někdo, kdo je ochoten po mši zde s návštěvníky zůstat, můžete tam jít už dnes.

Letošní letní tábor pro děti farnosti se neuskuteční. Místo toho bude pro děti program (např. výlet, hry či různé dílničky atd.). Bližší informace na webových stránkách farnosti nebo u Dominika Leplta..

Sdružení Mariánské mládeže připravuje od 4. do 6. září společný víkend.

V říjnu pak se uskuteční víkendová duchovní obnova pro rodiny v Břežanech. Bližší informace u sr. Margity.

 

Farní pastorační tým přeje všem farníkům krásné prázdniny a dovolené.

zpět

Ohlášky minulý týden