Ohlášky 28. 3. 2021 – Květná neděle

27. 03. 2021

Dnes je Květná neděle. Bohoslužby je možno konat při zaplnění max. 10 % míst k sezení. V našem kostele se může rozmístit 30 účastníků. Po naplnění tohoto počtu prosíme další věřící (do počtu 20), aby se účastnili mše sv. v sále Duchovního centra, kam je přenášen zvuk z kostela.

Dnes začíná Svatý týden utrpení, smrti a vzkříšení našeho Pána. Bohoslužby v pondělí, úterý a ve středu budou jako obvykle.

Svaté třídenní:

    • Zelený čtvrtek – Památka Poslední večeře Páně v 18.00.
    • Velký pátek – v 15.00 bohoslužba na památku umučení Páně.
    • Bílá sobota – slavení velikonoční vigilie v 19.00.

Prosíme, aby se bohoslužeb zúčastnili pouze věřící, kteří se už předem přihlásili!

Podařilo se připravit techniku na on-line přenos obřadů velikonočního třídenní na YouTube kanálu „Farnost Lesná“ a více zde.

Na Zelený čtvrtek bude po mši společná adorace a po ní bude kostel otevřen do 20.30 k soukromé adoraci.

Na Velký pátek v 8.00 se sejdeme ke společné modlitbě četby a ranních chval z breviáře. Pak bude kostel po celý den otevřen pro soukromou modlitbu a adoraci.

Ve 12.00 bude možnost společné modlitby z breviáře.

Na Bílou sobotu nabízíme opět v 8.00 a v 15.00 společnou modlitbu breviáře. Kostel bude otevřen po celý den až do večerní bohoslužby.

V neděli bude slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční. Bohoslužby budou stejně jako na Velikonoční pondělí v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00 a bude při nich sbírka na vybavení kostela.

Modleme se o přímluvu naší s. Restituty za ukončení pandemie. Modlitbu najdete na menším obrázku s jejím portrétem.

Sv. zpověď si vykonejte pokud možno co nejdříve. Zpovídáme ve všední dny zpravidla půl hodiny před každou mší sv. V neděli prostor ke zpovědi většinou není.

Rádi ještě navštívíme se svátostmi naše nemocné farníky, které nám nahlásíte.

Letní tábor pro děti naší farnosti je plánován v termínu od 18. do 24. července na faře v Ostrově u Macochy. Cena 2500 Kč. Přihlášky a bližší informace u Dominika Leplta. Základní informace a kontakty jsou také na plakátku ve vývěsce kostela.

Hospic sv. Alžběty srdečně zve k poslechu reportáže, kterou odvysílá Radio Proglas ve středu 31. března ve 20:15 hod. Mimo jiné se posluchači mohou dozvědět o projektu rekonstrukce a dostavby hospice, jehož cílem je zejména vybudování zázemí pro Pobytovou odlehčovací službu.

Na YouTube kanálu „Katedrála Petrov“ je možné se spojit při Denní modlitbě církve, a to na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu vždy v 7.00 hodin a při sledování biskupských bohoslužeb v katedrále: Zelený čtvrtek – 9.00 hodin – missa chrismatis – otec biskup Vojtěch a 17.30 hodin – otec biskup Pavel. Přenáší také Radio Proglas. Velký pátek – 15.00 hodin – otec biskup Vojtěch. Přenáší také Radio Proglas. Bílá sobota – 20.30 hodin – oba otcové biskupové. Boží hod velikonoční – 10.30 hodin – otec biskup Vojtěch.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět