Ohlášky 27.6. 2021 – 13. neděle v mezidobí

26. 06. 2021

Bohoslužby v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. Po poslední mši bude křest 4 dětí a v 16.00 komentovaná prohlídka kostela. Na tuto neděli otec biskup Vojtěch vyhlašuje mimořádnou sbírku na pomoc lidem jižní Moravy, zasažených přírodní katastrofou. Prosí také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků čtvrteční živelné pohromy.

Zítra je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka. Večerní mši budeme slavit z úterní slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů naší diecéze. Pátek je první pátek v měsíci. V sobotu je svátek sv. apoštola Tomáše.

Bohoslužby v týdnu jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá.

Příští neděle bude 14. v mezidobí. Bohoslužby budou už jen 8.00 a 10.00. Nedělní sbírka bude určena na podporu bohoslovců a semináře. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky!

Hledáme nového správce našeho farního webu a děkujeme dosavadnímu správci p. Martinu Kolářovi za jeho ochotnou službu.

Modleme se za všechny, kteří byli zasaženi ničivými bouřemi a tornádem na jižní Moravě. Prosíme Tě, aby v těchto těžkých hodinách a dnech nalezli u Tebe útěchu a pomoc. Ať najdou potřebnou sílu na opravu a znovuvybudování svých domovů a obcí.

Modleme se také za oběti této přírodní katastrofy, prosíme, abys jim byl milosrdným soudcem a přijal je do své nebeské náruče. Prosíme Tě za nás za všechny, abychom byli jakýmkoliv způsobem nápomocni těm, kdo to nyní nejvíce potřebují a prokázali svou štědrost a vzájemnou solidaritu.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět