Ohlášky 10.4. 2022 – Květná neděle

10. 04. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Odpoledne (10.4.) ve 14.00 hod. pobožnost křížové cesty a svátostné požehnání. Od 13.30 se bude v kostele zpovídat.

Na Zelený čtvrtek budeme mši svatou na památku Poslední večeře Páně slavit v 18.00 hod. Do 22.00 bude kostel otevřen k modlitbě a adoraci.
Na Velký pátek bude v kostele v 8.00 a ve 12.00 hod společná Denní modlitba církve. Velkopáteční obřady začínají v 15.00 hod.
Na bílou sobotu se rovněž sejdeme k Denní modlitbě církve v 8.00, ve 12.00 a v 16.00 hod. Od 8.00 hod. až do večerní velikonoční vigilie je kostel otevřen k modlitbě. Velikonoční vigilie začíná ve 20.00 žehnáním ohně na nádvoří před kostelem.

Neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně i na velikonoční pondělí jsou mše svaté v 8.00 a v 10.00 hod. V neděli bude Te deum a svátostné požehnání v 15.00 hod.

V pondělí 11. dubna v 19.30 bude v kostele koncert, zazní skladba pro sólový klarinet.

Ve středu od 9.00 bude v duchovním centru probíhat úklid po rekonstrukci a malování. Prosíme o pomoc s tímto úklidem. Přihlaste se u Dominika Hladkého nebo v sakristii.

Zpět