Ohlášky 27.11. 2022 – 1. neděle adventní

27. 11. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V týdnu si připomeneme:
Ve středu – svátek sv. Ondřeje, apoštola
V sobotu – památku sv. Františka Xaverského, kněze

Příští neděli 4. prosince v 17.00 bude v našem kostele adventní koncert. Vystoupí Český filharmonický sbor Brno. Vstupné no koncert bude dobrovolné. Pozvěte přátele na tento adventní koncert, vystoupení filharmonického sboru minulý rok bylo překrásné. Pozvánka je na nástěnce.

Sestry vincentky budou před vánocemi připravovat balíčky cukroví pro staré a nemocné farníky. Prosíme o napečení cukroví, které do neděle 11. prosince přineste do duchovního centra. Balíčky se budou balit v pondělí 12. prosince od 14. hod. děkujeme

Ve středu večer v 18.45 bude v DC setkání koordinátorů Tříkrálové sbírky v naší farnosti.

V Sakristii přihlaste nemocné, kteří žádají návštěvu kněze před vánočními svátky.

V neděli 4. prosince v 11.00 hod přijde za dětmi do duchovního centra Mikuláš.

V pátek byly zahájeny práce na přepojení zdroje topení. Topenáři odpojí duchovní centrum od zdroje brněnských tepláren a duchovní centrum přepojí na kotelnu pod kostelem. Tepelné čerpadlo bude vytápět celý objekt.

Výuka náboženství viz rozpis zde. Různá setkávání ve farnosti viz zde.

Zpět