Ohlášky 26. 7. 2020 – 17. neděle v mezidobí

25. 07. 2020

Bohoslužby v neděli: v 8.00 a 10.00 za farníky a dobrodince. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle. V úterý v 17.00 je bohoslužba slova a adorace.

Úklid kostela připadá na skupinu mladších žen.

Svátky v týdnu: v pondělí bude památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Metoděje, ve středu sv. Marty, v pátek sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitů, v sobotu sv. Alfonse z Liguori, zakladatele redemptoristů.

Vzadu v kostele jsou ke koupi pamětní zvonečky, stejně jako svíce s obrázkem kostela, kalendář o jeho stavbě a další publikace z naší produkce.

Zítra se uskuteční výlet pro děti poblíž Pálavy. Bližší informace zde v události.

V garáži máme ještě několik volných stání k pronajmutí. Měsíční úhrada je 1.200 korun.

V sobotu 12. září v 11.00 se uskuteční odložené požehnání a slavnostní otevření našeho kostela.

 

Farní pastorační tým přeje všem farníkům krásné prázdniny a dovolené.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět