Ohlášky 26.6. 2022 – 13. neděle v mezidobí

26. 06. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Ve středu bude slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Ve středu bude v kostele mše svatá v 7.00 hod.

Ve středu, v den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.

Pátek bude první v měsíci a týden uzavře mariánská sobota, kdy po ranní mši svaté bude mariánská pobožnost.

V sakristii zapisujeme úmysly na mše svaté pro 2. pololetí tohoto roku.

Po celé léto až do 15. září bude i náš kostel otevřen k prohlídkám a to vždy v sobotu od 14.00 do 17.00 hod. Prosíme dobrovolníky na průvodcovskou službu, aby se zapisovali v sakristii. Předem dík za tuto službu.

Zpět