Ohlášky 26.2. 2023 – 1. neděle postní

25. 02. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Dnešní kostelní sbírka bude darována jako svatopetrský haléř.

V postní době se v kostele modlíme pobožnost Křížové cesty v neděli a v pátek v 17.30 hod.

Sobotu 4. března budeme ve farnosti prožívat jako mariánskou sobotu. Po ranní mši svaté budou v kostele dvě rozjímání. Toto dopoledne můžete využít jako duchovní obnovu. Program: 8.00 mše svatá, rozjímání, růženec rozjímání, adorace a svátostné požehnání.

12. března v neděli večer v 17.30 zazní v kostele postní oratorium Josefa Haydna – Sedm slov Vykupitelových na kříži. Mezi jednotlivé sonáty bude vložen zvukový záznam meditace v podání Radovana Lukavského.

V sobotu 1.dubna v 19.00 hod bude v kostele koncert Czech Virtuosi, v jejich podání zazní Vivaldiho a Pergolesiho Stabat Mater. Na tento koncert budou vstupenky v městském předprodeji.

Děti při požehnání dostanou vytištěný obrázek, který byl promítán při četbě evangelia. Prosíme rodiče, aby dětem pomohli vytvořit obrázkové album. Obrázek si děti mohou vybarvit doma, nebo ve farním sále, kde jsou k dispozici pastelky. Rodiče mohou obrázek využít pro povídání s dětmi o nedělním evangeliu.

14 dnů bude ve farnosti probíhat sbírka ručníků do charitního šatníku pro lidi bez domova. Do 12. března můžete ručníky přinášet do krabice, která bude umístěna v chodbě spojovacího krčku.

Ve čtvrtek 30. března si připomeneme 80. výročí popravy Marie Restituty. Tento den pojedeme do Vídně a s průvodcem navštívíme místa, kde sr. Restituta žila. Na tuto akci se přihlašujte v sakristii.

Letní tábor pro děti z naší farnosti se uskuteční v termínu od 29. července do 5. srpna. Bližší informace zde.

Zpět