Ohlášky 26.12. 2021 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

26. 12. 2021

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.
V pátek, bude poslední den občanského roku. V kostele bude k soukromé adoraci od 14.00 vystavena Nejsvětější svátost oltářní a v 15.00 mše svatá na poděkování a porosit budeme o Boží pomoc do nového roku.
V sobotu bude slavnost Matky Boží, Panny Marie mše svaté budou v 8.00 a 10.00 hod, odpoledne v 16.00 bude Te Deum a svátostné požehnání.

V sobotu bude slavnost Matky Boží, Panny Marie mše svaté budou v 8.00 a 10.00 hod, odpoledne v 16.00 bude Te Deum a svátostné požehnání.

Kostelní sbírky o Vánocích jsou na provoz a vybavení kostela.

V pátek, sobotu i v neděli bude kostel v odpoledních hodinách otevřen k návštěvě Betléma, k modlitbě a prohlídce.

Děkuji farníkům, kteří přijali službu v kostele, v uvedených odpoledních hodinách, kdy bude otevřeno.

Blíží se Tříkrálová sbírka. Prosíme ochotné koledníky, zapište se v sakristii.

Do společenství modlitby Živého růžence zatím vstoupilo 11 členů. Toto společenství je otevřeno pro další členy, kteří se zavazují modlitbou jednoho desátku růžence denně.

Zpět