Ohlášky 25. 4. 2021 – 4. neděle velikonoční, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

24. 04. 2021

Dnes je 4. neděle velikonoční. Bohoslužby jsou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. Ve čtvrtek je svátek sv. Kateřiny Sienské, učitelky církve. V sobotu je památka sv. Josefa dělníka a začíná měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii, kterou uctíváme májovými pobožnostmi. Budeme je jako v předchozích letech konat každou neděli v 18.00 u sv. Antoníčka.

V úterý v 11.00 zde bude pohřeb paní Křivinkové z Řečkovic.

Bohoslužby jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá. Příští neděle je 5. velikonoční. Bohoslužby budou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00, v 18.00 bude májová pobožnost u sv. Antoníčka.

Letní tábor pro děti naší farnosti je plánován v termínu od 18. do 24. července na faře v Ostrově u Macochy.  Přihlášky a bližší informace zde na webu.

Přejeme všem farníkům radostnou a požehnanou velikonoční dobu.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět