Ohlášky 25.12. 2022 – Slavnost Narození Páně

25. 12. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Dnes odpoledne v 15:00 bude v kostele Te Deum a svátostné požehnání.

V pondělí je svátek prvomučedníka sv. Štěpána.

Úterý – svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Středa – svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Pátek – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa, při mši svaté zazpívá soubor Líšňáček.

V sobotu budou mše svaté v 8:00 a v 15:00 na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku.

Příští neděli – slavnost Matky Boží, Panny Marie

V sakristii zapisujeme úmysly na mše svaté na první pololetí roku 2023.

Zpět