Ohlášky 24.9. 2023 – 25. neděle v mezidobí

24. 09. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Středa – památka sv. Vincence z Paula, kněze
Čtvrtek – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Sobota – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Dnešní kostelní sbírka je na bohoslovce a církevní školství.

Vyučování náboženství pro žáky 1. a 2. třídy bude vyučování náboženství na školách.Příprava na 1. svaté přijímání bude na faře v pátek 16.30, žáci 4. třídy v 16.00 a žáci 5. a 6. třídy v17.00 ve středu rovněž na faře.

Možnosti Eucharistické adorace v kostele: v pondělí v 17.00 hod, půlhodina před večerní mší svatou. A ve čtvrtek po ranní mši svaté v 7.00 následuje adorace a je ukončena v 8.30 hod.

Farní společenství Modlitby matek má setkání každé liché úterý v měsíci. Začátek setkání v 19.30 hod. Společenství uvítá další členy, nové maminky i babičky. Další informace u paní Dagmar Durďákové.

Každý čtvrtek od 9.15 hod. se v sále Duchovního centra setkávají maminky s malými dětmi. O těchto setkáních dostanete informace u paní Kristýny Lepltové.

Tuto středu 27. září bude liturgická památka sv. Vincence z Paula, kněze. Na večerní liturgii přijde všech 7 sester vincentek, které žijí v Brně. Přijďte se sestrami oslavit jejich řeholního patrona.

Ve čtvrtek 5. října bude diecézní setkání dětí, které letos poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Zájemci se přihlásí v sakristii a to do 25 září. Program setkání je na nástěnce.

Příprava na biřmování bude pokračovat v neděli 8. října.

Zpět