Ohlášky 24. 10. 2020 – Program pro období protivirových opatření

23. 10. 2020

 

Drazí farníci,

myslím na vás v této nelehké době, zdravím všechny, modlím se za vás a žehnám.

Pán vás opatruj!

P. Pavel

 

Bohoslužby není možno konat pro veřejnost. Věřící mají dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučujeme sledovat mše sv. v Televizi Noe nebo v Rádiu Proglas.

 

Otcové Pavel i František jsou přítomni každý den od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin (v sobotu a neděli v 9 – 12 h.) pro individuální pastorační službu. Můžete se přijít pomodlit, požádat o rozhovor s knězem, o sv. zpověď nebo sv. přijímání. Budeme ho podávat denně v 9, 11, 15 a 17 hodin. Otcové farář i kaplan budou denně sloužit mše na objednané úmysly.

Ve čtvrtek 29. října budeme poprvé v novém kostele slavit svátek patronky našeho kostela, blahoslavené Marie Restituty. Je to zároveň adorační den naší farnosti. V brněnské diecézi už víc jak 100 let je tradice, že každý den po celý rok je v některé farnosti celodenní výstav Nejsvětější svátosti. U nás bude třeba, aby od 9 do 17 hodin byla zajištěna účast alespoň dvou osob v kostele. Prosíme, abyste si našli čas a v rámci povolených vycházek (duchovní potřeby) se přišli pomodlit před Nejsvětější svátostí a zapsali se na půlhodinovou (nebo i delší) přítomnost na seznam v Duch. centru. Děkujeme!

Choďte vchodem dosavadního Duchovního centra a zvoňte u dveří. Pokud po několika minutách nikdo nepřijde otevřít, zazvoňte na otce kaplana po levé straně budovy v přízemí (na faře).

 

Vzadu v kostele jsou ke koupi pamětní medailky s bl. Restitutou, zvonečky, stejně jako oplatky a svíce s obrázkem kostela, kalendář o jeho stavbě a další publikace z naší produkce. Také zdarma poslední číslo časopisu Metropolitan, kde je článek o našem kostele. Kostel byl před dvěma týdny vyhlášen Obcí architektů za Novostavbu roku.

Prosíme, abyste si odebírali vzadu v kostele objednané výtisky Katolického týdeníku a Světla. Velké množství nám jich zbývá a prohlubuje se tím finanční ztráta, kterou farnost utrpěla tím, že se nekonají nedělní sbírky.

Farní charita nabízí vzadu v kostele za menší poplatek dušičkové kytice na hrob a děkuje ochotným farnicím, které je vyrobili a všem, kdo poskytli na ně materiál. Výtěžek bude určen pro každoroční předvánoční obdarování starých a opuštěných farníků menšími sladkostmi.

Zpět