Ohlášky 22.8. 2021 – 21. neděle v mezidobí

22. 08. 2021

Nedělní bohoslužby v 8.00 a 10.00 hod.

Bohoslužby v týdnu jako obvykle, více info k nalezení zde. Adorace v úterý v 17.00 a čtvrtek po ranní mši svaté.

Svátky v týdnu:
Úterý – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Pátek – památka sv. Moniky
Sobota – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Příští neděle bude 22. v mezidobí a bohoslužby budou v 8.00 a 10.00 hod.

Příští neděli 29. srpna bude na mších svatých v 8.00 a v 10.00 kázat otec Pavel. Poděkujeme za jeho šestnáctileté působení ve farnosti. Protože od 1. září odchází do farnosti sv. Tomáše v Brně, budete mít možnost se s ním rozloučit příští neděli po mši svaté a hlavně odpoledne od 15.00 při setkání v sále centra. Na odpoledne je připraveno i malé pohoštění.

K dispozici je stolní kalendář na rok 2022. Každá rodina farnosti si může jeden kus odebrat bez poplatku. Cena kalendáře je 70,- Kč.

V pondělí od 8.00 hod. Bude pokračovat brigáda, kdy připravujeme 6.000 obálek s těmito kalendáři pro dárce a dobrodince, kteří přispívali na stavbu kostela.

Ve čtvrtek je výroční den úmrtí ctihodného Martina Středy. Jako každý rok při tomto výročí jsme zváni na mši svatou k jezuitům ve 12.15 hod. Po mši svaté bude možnost navštívit kryptu kostela, kde je Martin Středa pohřben. V kryptě je pohřben i Fr. Lízna.

Větší počet výtisků Katolického týdeníku zůstane v kostele neodebrán. Nezapomínejte odebírat týdeník, je na stolečku ve spojovací chodbě.

Zpět