Ohlášky 22.10. 2023 – 29. neděle v mezidobí

21. 10. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Kostelní sbírka dnešní neděle je na misie, rovněž zakoupením výrobků na misijním jarmarku před kostelem můžete přispět na Papežské misijní dílo.

Odpoledne v 16.00 hod bude příprava na biřmování.

V podvečer v 17.30 bude v kostele růžencová pobožnost.

Začaly katecheze pro děti 1. tříd nebo předškolního věku a to v pátek od 16.30 v kostele, v pátek 27. října jsou však prázdniny.

V neděli 29. října si liturgicky připomeneme patronku našeho kostela bl. M. Restitutu – je to výroční den jejího odsouzení. Při mši svaté v 10.00 hod zazní Missa dominicalis od F.X. Brixiho v podání smíšeného pěveckého sboru Rastislav a sólistů /viz plakát/. Tento den je také adoračním dnem v naší farnosti. Adorace bude zahájena v 11.30 a ukončena v 18.00 hod.

Sbírku použitého oblečení pro společnost podané ruce ukončujeme tuto neděli. Pro lidi bez domova byla už odvezena dvě auta plná oblečení. Dárcům děkujeme.

Ve čtvrtek 26. října od 18:00 do 21:00 hod v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR s letošním mottem „NEBOJTE SE“ Jedná se hudebně-taneční program, inovativní video produkce a divadelní show. Tato akce „Nové evangelizace“, se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na BVV vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.

25. října od 9.00 hod. proběhne technické čištění garáží. Prosíme o vyparkování vozidel.

Zpět