Ohlášky 22.1. 2023 – 3. neděle v mezidobí

22. 01. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V týdnu: 
Úterý – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Čtvrtek – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Sobota – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

V neděli 29. ledna při mši sv. v 10.00 zazní Missa pastoralis, v doprovodu pěveckého sboru Rastislav a orchestr řídí pan Jaroslav Martinásek.
František Xaver Brixi – Missa pastoralis:
KYRIE
GLORIE
CREDO
SANCTUS
BENEDICTUS
AGNUS
Před evangeliem: Felix Mendelssohn Bartholdy – Eliáš – věta 32 Er bis an das
K obětování: Gabriel Fauré – Cantique

Zpět