Ohlášky 21.11. 2021 – 34. neděle v mezidobí – slavnost Ježíše Krista Krále

20. 11. 2021

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozpisu, více info k nalezení zde.

Svátky v týdnu:
Pondělí – památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Středa – památka Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

Příští neděli začíná advent.
V neděli při každé mši svaté bude žehnání adventních věnců.
Každou adventní neděli bude v kostele v 16.00 svátostné požehnání.

Zapisujeme úmysly na mše svaté pro rok 2022. Prosíme však, aby jedna rodina zapsala maximálně dva úmysly.

Farní synodální skupinky začnou pracovat: 1. ve středu 24.11., 2. v pondělí 29.11. 1. skupinku koordinuje jáhen Jiří Maxa a 2. pan Jiří Šmahel. Účastníci si mohou vybrat středeční či pondělní skupinku. Prosíme, abyste svoji volbu skupinky nahlásili koordinátorům do úterního večera. Telefonní čísla na koordinátory jsou na nástěnce ve vstupu do kostela. Skupinky se budou scházet v 18.45 v učebně duchovního centra.

Nové protikoronavirové podmínky pro veřejné akce schválené vládou ČR, které začnou platit v pondělí 22. listopadu. Bohoslužeb se nedotknou. Bohoslužby totiž nadále spadají do podmínek podle práva shromažďovacího, jak tomu bylo u předchozích úprav.

Platí ale tyto podmínky:
– Rozestupy 1,5 metru mezi účastníky shromáždění s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.
– Dále platí dřívější povinnost nošení roušek.

Nechte se z ohledu na ostatní očkovat

Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi.

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro. Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.
+Jan Graubner, předseda ČBK

Zpět