Ohlášky 20.6. 2021 – 12. neděle v mezidobí

20. 06. 2021

Bohoslužby v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. Při mši v 10.00 vykoná u nás o. biskup Vojtěch pastorační návštěvu. V 14.00 zde bude křestní slavnost, v 16.00 komentovaná prohlídka kostela.

Zítra je památka sv. Aloise, ve čtvrtek slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Bohoslužby v týdnu jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá.

Příští neděle bude 13. v mezidobí. Bohoslužby budou naposledy před prázdninami v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. Nedělní sbírka je určena na podporu bohoslovců a semináře. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky! Od července budou pouze 2 mše sv. – v 8.00 a 10.00.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět