Ohlášky 20. 12. 2020 – čtvrtá neděle adventní

19. 12. 2020

Bohoslužby je možno konat při zaplnění maximálně 20 % míst k sezení. Pro nás z toho vyplývá, že se může v našem kostele, na kůrech a v dětském koutku rozmístit 60 účastníků. Po naplnění tohoto počtu prosíme další věřící, aby se účastnili mše sv. v sále Duchovního centra, kam bude přenášen zvuk z kostela.

Bohoslužby budou:

 • • Pondělí – v 7.00 a 18.00 hodin
 • • Úterý – ráno v 7.00.
 • • Středa – ráno v 7.00 a 18.00
 • • Úterý adorace společná s o. jáhnem v 17.00.

Služba v kanceláři: po, stř, 14.30 – 17.00.

Vánoční bohoslužby:

 • • Štědrý den: 15.00 jesličková pobožnost pro předškolní děti a sv. přijímání pro jejich rodiče, 16.00 první vánoční mše pro děti a mládež, 22.00 „půlnoční“ mše sv.

»Betlémské světlo si můžete odnést před každou bohoslužbou.

 • • Hod Boží vánoční: Mše sv. 8.00, 9.00, 10.00
 • • Na Štědrý den a Boží Hod sbírka na vybavení kostela. Děkujeme!
 • • Sv. Štěpána: Mše sv. 8.00, 9.00, 10.00
 • • Svátek Svaté Rodiny: Mše sv. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
 • • Sv. Silvestra: Mše sv. 16.00
 • • Nový rok: Mše sv. 8.00, 9.00, 10.00

 

Vzadu v kostele možno si zakoupit množství různých publikací a upomínkových předmětů. Náš kalendář jsme zlevnili téměř na výrobní cenu. Můžete jej např. dát svým příbuzným a známým jako dárek. Naši novou knihu Inspirováni vírou si můžete vzít do rodiny jednu zdarma. .

Využijte přítomnosti našich kněží a zavčas si prosím vykonejte sv. zpověď ještě před Vánocemi. Zpovídá se každý den hodinu před mší sv. Děkanství upozorňuje, že zpovědní služba u kapucínů se letos kvůli hromadění osob nebude rozšiřovat, jako tomu bylo v minulých letech. Rádi navštívíme se svátostmi naše staré a nemocné farníky, které nám nahlásíte a domluvíte naši návštěvu.

Zpět

Ohlášky z minulého týdne