Ohlášky 2. 8. 2020 – 18. neděle v mezidobí 

01. 08. 2020

Bohoslužby: v neděli: v 8.00 za farníky a dobrodince a 10.00. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle. V úterý v 17.00 bude výjimečně rovněž mše sv., protože bratr jáhen je na dovolené.

Úklid kostela připadá na skupinu starších žen.

V úterý bude památka sv. Jana Marie Vianneye, ve čtvrtek svátek Proměnění Páně, v pátek je první pátek v měsíci, v sobotu památka sv. Dominika.

Příští neděle bude 19. v mezidobí. Sbírka bude určena na dokončení stavby kostela.

Vzadu v kostele jsou ke koupi pamětní zvonečky, stejně jako svíce s obrázkem kostela, kalendář o jeho stavbě a další publikace z naší produkce.

Hledáme ochotného profesionálního nebo hobby hodináře, schopného uvést do provozu starožitné hodinky. Také technicky zdatného farníka, který by si vzal na starost sledování různých technologií kostela, objednání jejich revizí apod.

V garáži máme ještě jedno volné stání k pronajmutí. Měsíční úhrada je 1.200 korun.

Prosíme farníky, aby při bohoslužbách nechodili na kůry, které jsou určeny pro hudebníky a zpěváky, zvláště aby tam nebrali děti, které z kůrů nic nevidí a nudí se. Toalety používejte především ve staré budově. Věž je přístupná v neděli po obou bohoslužbách.

Od 1. září dostane naše farnost kaplana, otce Františka Vavrušu, dosavadního faráře v Brně-Líšni. Bude bydlet v bytě pod kostelem. 5. srpna oslaví 57 roků.

Dá-li Pán, v sobotu 12. září v 11.00 se uskuteční odložené požehnání a slavnostní otevření našeho kostela.

Farní pastorační tým přeje všem farníkům krásné prázdniny a dovolené.

Zpět