Ohlášky 2.5. 2021 – 5. neděle velikonoční

01. 05. 2021

Dnes je 5. neděle velikonoční. Bohoslužby jsou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00 za farníky a dobrodince. Navečer v 18.00 bude májová pobožnost u sv. Antoníčka. V případě trvalého deště bude zde v kostele. Srdečně zveme!

Počet návštěvníků bohoslužeb již není omezen, ale je třeba zachovávat všechna hygienická opatření – desinfekce u vchodu, ochrana dýchacích cest a rozestupy 2 m, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Využívejte i místa k sezení na obvodové lavici. Abychom je neblokovali, odstěhovali jsme stolky s knihami a časopisy do boční chodby. Zatím ponecháváme program nedělních bohoslužeb beze změny.

Zítra je svátek sv. apoštolů Filipa a Jakuba, ve čtvrtek památka sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka a v pátek 1. pátek v měsíci. Po mši bude prvopáteční adorace. V sobotu je nezávazná památka sv. P. Marie, Prostřednice všech milostí, kterou uctíváme májovými pobožnostmi. U nás se před mší sv. modlíme růženec a loretánskou litanii. Každou neděli v květnu konáme v 18.00 májovou u sv. Antoníčka.

Bohoslužby jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá. Příští neděle je 6. velikonoční. Je to Svátek matek. Bohoslužby budou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00, v 18.00 bude májová pobožnost u sv. Antoníčka.

Letní tábor pro děti naší farnosti je plánován v termínu od 18. do 24. července na faře v Ostrově u Macochy.  Přihlášky a bližší informace zde na webu.

Přejeme všem farníkům radostnou a požehnanou velikonoční dobu.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět