Ohlášky 2.1. 2022 – 2. neděle po Narození Páně

02. 01. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Svátky v týdnu:
V pondělí – památka Nejsvětějšího Jména Ježíš
Ve čtvrtek – slavnost Zjevení Páně, mše svatá bude ranní v 7.00 a večerní v 18.00

Příští neděli bude svátek Křtu Páně

V sobotu 8. ledna bude ve farnosti lednová mariánská sobota. Program mariánské soboty začíná ranní mší svatou v 8.00, následuje rozjímání a modlitba růžence. 8. ledna proběhne i výměna růžencových tajemství pro členy Živého růžence. Společenství modlitby Živého růžence může přijmout nové členy.

Děkuji farníkům, kteří přijali službu v kostele a umožnili otevření kostela o vánočních svátcích.

Poděkování patří všem, kdo vyzdobili kostel na vánoční svátky. Paní Moštková je autorka a kostelu darovala betlémskou chýši pro nově instalovaný betlém v kostele. Pán Bůh zaplať.

Prosíme ochotné koledníky pro Tříkrálovou sbírku, zapište se v sakristii.

Zpět