Ohlášky 19.9. 2021 – 25. neděle v mezidobí

18. 09. 2021

Nedělní bohoslužby v 8.00 a 10.00 hod.

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozpisu, více info k nalezení zde.

Svátky v týdnu:
Pondělí – památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, korejských mučedníků
Úterý – svátek Matouše, apoštola a evangelisty
Čtvrtek – památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Příští neděle bude 26. v mezidobí a bohoslužby budou v 8.00 a 10.00 hod.

Zveme dobrovolníky v duchovní službě nemocným a seniorům na společné setkání 2. října 2021 v Brně na Petrově, které začíná v 09.00 na petrovské faře přednáškou – O naslouchání. V 11.30 hod bude mše svatá v katedrále.
Srdečně zvou P. Leo Zerhau a S. Františka Majerčíková, DKL

V pátek 24. září v 9.30 začíná v katedrále requiem za zemřelého biskupa Petra Esterku. Téhož den v 15.00 bude jeho pohřeb v Dolních Bojanovicích.

Na sobotu 2. 10. odpoledne je pro děti naší farnosti naplánován výlet z Útěchova po turistické značce přes Babí doly pod Babí lom a na Vranov. Budou připraveny hry a na Vranově i duchovní program. Bližší informace u Dominika Leplta (). Lze se také v sakristii zapsat na seznam účastníků.

Úmysly na mše svaté budeme v sakristii zapisovat až v listopadu a to na rok 2022. Můžete se individuálně domluvíte s knězem, vaši intenci odsloužíme ale mimo zdejší kostel.

Ve středu 22. září po večerní mši svaté bude setkání katechetů.

Prosíme farníky o zajištění hlídání kostela na příští sobotu a neděli odpoledne. Kostel k prohlídce bude otevřen od 13.00 do 16.00 hod.

Ohlášky z minulého týdne
Zpět