Ohlášky 19. 7. 2020 – 16. neděle v mezidobí

18. 07. 2020

Bohoslužby v neděli: 8.00 a 10.00 za farníky a dobrodince. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle. V úterý v 17.00 se koná bohoslužba slova a adorace, vedená bratrem jáhnem.

Úklid kostela připadá na skupinu mládeže v úterý odpoledne.

Ve středu bude svátek sv. Marie Magdaleny, ve čtvrtek sv. Brigity a v sobotu sv. Jakuba.

Vzadu v kostele jsou ke koupi pamětní zvonečky, stejně jako svíce s obrázkem kostela, kalendář o jeho stavbě a další publikace z naší produkce.

V pondělí se s úspěchem uskutečnil první z ohlášených výletů pro děti. Je možné se hlásit na další společný výlet, který bude v pondělí 27. 7. poblíž Pálavy. Bližší informace zde na webu.

V garáži máme ještě několik volných stání k pronajmutí. Měsíční úhrada je 1.200 korun.

Ve středu bude při příležitosti svátku patronky chrámu mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény v Brně. Od 16.00 hodin bude příležitost k prohlídce kostela a k tiché modlitbě, od 17.00 hodin následuje adorace se zpěvy z Taize a v 18.00 hodin bude sloužit brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul poutní bohoslužbu. Pro zájemce bude po mši k dispozici technik stavebních investic brněnského děkanství Ing. Libor Kubíček, aby informoval o průběhu oprav kostela.

Zveme vás na tematické čtvrteční večery s názvem Chill out pod Petrovem. Akce je pro širokou veřejnost, vezměte kamarády, známé. Přijďte s námi prožít příjemný čtvrteční cestovatelský večer 23. 7. od 18:30 hodin v Zahradách pod Petrovem v Brně. Můžete se těšit na cestovatelskou přednášku, stand up comedy a slam poetry. Další termíny akce jsou na plakátku. Vstup je zdarma.

Farní pastorační tým přeje všem farníkům krásné prázdniny a dovolené

Zpět

Ohlášky z minulého týdne