Ohlášky 18.7. 2021 – 16. neděle v mezidobí

18. 07. 2021

Nedělní bohoslužby v 8.00 a 10.00 hod.

Bohoslužby v týdnu jako obvykle, více info k nalezení zde. Adorace v úterý v 17.00 a čtvrtek po ranní mši svaté.

Svátky v týdnu: Ve čtvrtek svátek sv. Marie Magdaleny V pátek svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Příští neděle bude 17. v mezidobí. Bohoslužby budou v 8.00 a 10.00 hod.

Několik mužů z naší farnosti už bylo na Podluží pomáhat jako dobrovolníci při odklízení trosek. Říkali jsme, že tato pomoc bude potřebná hlavně později, až pomine první vlna pomoci. Podle svědectví kněží, kteří působí nebo působili v Moravské Nové Vsi nebo v Hruškách a také starostů těchto obcí, tato chvíle nastává. Lidé z poničených obcí pociťují únavu, vyčerpání, bezradnost a pomocníků ubývá. Pokud se najdou ve farnosti dobrovolníci ochotní vyjet na Podluží pomáhat, přihlaste se v sakristii, abychom sjednotili dopravu.

Pozvánka na pouť ke sv. Maří Magdaleně: Ve čtvrtek 22. července 2021 bude při příležitosti svátku patronky chrámu mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény v Brně. Od 16.00 hodin bude příležitost k prohlídce opravovaného kostela a k tiché modlitbě, poutní mši v 18.00 hodin bude sloužit P. Pavel Kafka.

Zpět