Ohlášky 18.12. 2022 – 4. neděle adventní

17. 12. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Na Štědrý den, v sobotu, bude ráno mše svatá v 8.00 hod.
V 16.00. hod., bude první vánoční bohoslužba.
Ve 22.00 při mši svaté zazní Česká mše vánoční J.J. Ryby.
Betlémské světlo budeme v kostele rozdávat v sobotu 24. prosince od 10.00 hod, kdy budou v kostele služby.

V neděli o Hodu Božím vánočním jsou mše svaté v 8.00 a v 10.00 v 15.00 Te Deum a svátostné požehnání.

V pondělí 26. prosince je svátek prvomučedníka sv. Štěpána. Mše svaté budou v 8.00 a v 10.00 hod.

V sakristii zapisujeme úmysly na mše svaté na první pololetí roku 2023.
V pondělí v 19.00 bude v kostele se zpěváky a živým orchestrem proběhne generální zkouška České mše vánoční.

Komunita sant Egidio bude i letos 26. prosince pořádat oběd pro lidi bez domova. Příspěvek na tento oběd můžete po mši svaté předat ministrantovi, který bude stát u vchodu kostela.

Zpět