Ohlášky 17.7. 2022 – 16. neděle v mezidobí

18. 07. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde. Rozpis pravidelných bohoslužeb nebude přes prázdniny změněn.

V pátek – svátek sv. Marie Magdaleny

V úterý bude v kostele v 17.00 adorace.

V pátek 22. července 2022 bude při příležitosti svátku patronky chrámu mimořádně otevřen kostel sv. Maří Magdalény v Brně. Od 13.00 hodin bude kostel otevřen pro soukromou modlitbu a ztišení, poutní mši v 18.00 hodin bude sloužit novokněz P. Josef Janoušek

Po celé léto až do 15. září bude i náš kostel otevřen k prohlídce a to vždy v sobotu od 14.00 do 17.00 hod. V tuto dobu je v kostele průvodce.

Zpět