Ohlášky 17.4. 2022 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

17. 04. 2022

Dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně i na velikonoční pondělí jsou mše svaté v 8.00 a v 10.00 hod. Od úterý budou bohoslužby podle pravidelného rozpisu.
Dnes v 15.00 hod. bude Te Deum a svátostné požehnání.

Poděkování: všem kdo připravovali velikonoční obřady – ministrantům, zpěvákům, lektorům a za výzdobu kostela.
Druhé poděkování patří všem, kteří přicházejí pracovat na úpravách duchovního centra. Děkuji za úklidové práce, Dominikovi za organizaci prací a Vojtěchovi za elektromontáže.

Komunita Sant’ Egidio pořádá sbírku trvanlivých potravin pro uprchlické rodiny z Ukrajiny. Naše farnost se k této sbírce připojuje. Ode dneška můžete přinést potraviny, jako jsou: těstoviny, luštěniny, konzervy, mléko, olej, atd. V boční chodbě u kostela jsou připraveny přepravky, do kterých potraviny můžete vložit před každou mší svatou. Bližší informace k této sbírce jsou popsány vzadu v kostele na plakátku. Lze také přispět finančním darem na uvedený transparentní účet. Srdečně děkujeme.

Zpět