Ohlášky 24.4. 2022 – 2.neděle Velikonoční, svátek Božího milosrdenství

23. 04. 2022

V týdnu si budeme připomínat:
V pondělí – svátek sv. Marka, evangelisty
V pátek – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

V pátek 29. dubna od 16.00 bude v kostele1. svatá zpověď dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. První svaté přijímání ve farnosti bude 22. května při mši svaté v 10.00 hod

V neděli 15. května v sále DC zahraje cimbálová muzika Líšňáci. Jarní setkání s cimbálkou začne v 15.00 hod. vystoupením dětského souboru.

22. května ve 12.00 budou v kostele oddáni Veronika Křetínská z Dražovic a Caimen Wilkes Chudý z Prahy.

Komunita Sant’ Egidio pokračuje ve sbírce trvanlivých potravin pro uprchlické rodiny z Ukrajiny. V boční chodbě u kostela jsou připraveny přepravky, do kterých potraviny můžete vložit před každou mší svatou. Bližší informace k této sbírce jsou popsány vzadu v kostele na plakátku. Lze také přispět finančním darem na uvedený transparentní účet. Srdečně děkujeme.

Zpět