Ohlášky 16.5. 2021 – 7. neděle velikonoční

15. 05. 2021

Dnes je 7. neděle velikonoční, den modliteb za sdělovací prostředky. Bohoslužby jsou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00 za farníky a dobrodince. Navečer v 18.00 bude májová pobožnost u sv. Antoníčka. V případě trvalého deště bude zde v kostele. Srdečně zveme! Zatím ponecháváme program nedělních bohoslužeb beze změny.

Jsme uprostřed devítidenní přípravy (novény) na slavnost Seslání Ducha sv. Počet návštěvníků bohoslužeb již není omezen, ale je třeba zachovávat všechna hygienická opatření – desinfekce u vchodu, ochrana dýchacích cest a rozestupy 2 m, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Využívejte i místa k sezení na obvodové lavici.

Ve čtvrtek je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, v pátek svátek Výročí posvěcení naší brněnské katedrály.

Bohoslužby jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá. Příští neděli je slavnost Seslání Ducha sv., Hod Boží svatodušní. Bohoslužby budou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00, v 18.00 bude májová pobožnost u sv. Antoníčka.

Letní tábor pro děti naší farnosti je plánován v termínu od 18. do 24. července na faře v Ostrově u Macochy.  Přihlášky a bližší informace zde na webu.

V pátek 28. 5. se zúčastníme Noci kostelů podobným programem jako loni (mše sv., přednáška a promítání o stavbě kostela, vystoupení Živých rytmů).

V neděli 6. června budeme slavit Boží Tělo. Při mši v 10.00 přistoupí děti k odloženému 1. sv. přijímání.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět