Ohlášky 23.10. 2022 – 30. neděle v mezidobí, den modliteb za misie

23. 10. 2022

Dnešní kostelní sbírka je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Po bohoslužbách je v sále DC k prodeji misijní koláč, chutné výrobky, jejichž zakoupením podpoříte Papežské misijní dílo. Děkujeme všem, kdo se misijního zapojí.

Dnes odpoledne v 15.00 bude v kostele růžencové pobožnost.

Dnes v 16.00 hod. se v duchovním centru sejdou ti, kdo mají zájem o přípravu na biřmování.

Každé úterý v 19.00 hod. probíhají v kostele zkoušky chrámového sboru. Cvičí se hudba na vánoční svátky.

V pátek nebude příprava na první svaté přijímání.

Sobotu 29. října slavíme ve farnosti slavnost bl. Marie Restituty, panny a mučednice. Mše svatá je ráno v 8.00 hod. Po mši svaté bude výstav Eucharistie. Adoraci zakončíme v 15.00 svátostným požehnáním. Prosím ochotné farníky, aby se zapsali k adoračním službám v kostele. Arch je na lavici u bočních dveří.

Výuka náboženství viz rozpis zde. Různá setkávání ve farnosti viz zde.

Zpět