Ohlášky 15.8.2021 – 20. neděle v mezidobí

15. 08. 2021

Nedělní bohoslužby v 8.00 a 10.00 hod.

Bohoslužby v týdnu jako obvykle, více info k nalezení zde. Adorace v úterý v 17.00 a čtvrtek po ranní mši svaté.

Svátky v týdnu:
Pátek – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Sobota – sv. Pia X., papeže

Příští neděle bude 21. v mezidobí a bohoslužby budou v 8.00 a 10.00 hod.

Pan farář, otec Pavel od 1. září odchází do farnosti sv. Tomáše v Brně. V neděli 29. srpna budeme mít možnost se s ním rozloučit po mši svaté v 8.00 a v 10.00 a hlavně odpoledne od 15.00 při setkání v sále centra.

Zpět