Ohlášky 15.5. 2022 – 5.neděle Velikonoční

14. 05. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V týdnu si budeme připomínat:
V pondělí – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
V pátek – památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
V sobotu – výročí posvěcení brněnské katedrály

Příští neděli bude kostelní sbírka na pronásledované křesťany

Dnes (15.5.) bude májová pobožnost a svátostné požehnání v kostele ve 14.00 hod.

Odpoledne (15.5.) v sále DC zahraje cimbálová muzika Líšňáci. Jarní setkání s cimbálkou začne v 15.00 hod. vystoupením dětského souboru. Občerstvení bude připraveno.

V úterý mimořádně nebude v 17.00 v kostele adorace.

V úterý 17. května v 19.00 hod v kostele vystoupí soubor Opera diversa s chrámovým koncertem Misericordia. Zazní introit pro dvě trubky a smyčce nebo vokálně- instrumentální provedení antifony Da pacem, Domine. Celý program je na nástěnce. Vstupné bude dobrovolné.

V sobotu 21. května v 9.00 hod začíná v kostele zpověď dětí, které v neděli 22. května při mši svaté v 10.00 přistoupí k prvnímu svatému přijímání. V neděli 22. května ve 12.00 budou v kostele oddáni Veronika Křetínská z Dražovic a Caimen Wilkes Chudý z Prahy.

Zpět