Ohlášky 16.10. 2022 – 29. neděle v mezidobí

15. 10. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V následujícím týdnu si budeme připomínat:
Pondělí – památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka
Úterý – svátek sv. Lukáše, evangelisty

Příští neděle bude 30. v liturgickém mezidobí, příští neděli bude den modliteb za misie. Také kostelní sbírka bude určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

Misijní koláč je jedna z forem jak přispět na misie. Do misijního koláče můžete přispět tak, že v pátek večer a v sobotu ráno donesete koláče či jiné dobroty, které napečete. Mohou to být i skleničky s marmeládou nebo zavařeninou. Po bohoslužbách příští neděli boudou v sále tyto produkty vystaveny k prodeji, výnos bude darován na Papežské misijní dílo. Děkujeme všem, kdo se misijního koláče příští neděli zapojí.

Dnes odpoledne v 15.00 bude v kostele růžencové pobožnost.

Dnes v 16.00 hod. se v duchovním centru sejdou ti, kdo mají zájem o přípravu na biřmování.

Každé úterý v 19.00 hod. začíná v kostele zkouška chrámového sboru. Cvičí se hudba na vánoční svátky. Pan dirigent rád přivítá nové členy chrámového sboru.

Ve čtvrtek dopoledne se v klubovně Duchovního centra setkávají maminky s malými dětmi. A večer od 18.00 bude v DC společenství mladých, které je otevřeno pro věkovou skupinu 15 až 26 let.

Pro 1. a 2. ročník ZŠ Blažkova připravujeme možnost vyučování náboženství v odpoledních hodinách na škole. Rodiče budou informováni přes vedení školy.

Výuka náboženství viz rozpis zde.

Zpět