Ohlášky 14.6.2020 – Slavnost Těla a Krve Páně

13. 06. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně 14. 06. 2020

Bohoslužby: 8.00 za farníky a dobrodince a 10.00. Odpoledne v 15.00 bude pouť u kaple sv. Antonína. Hlavním celebrantem bude o. Ignác Majvald, františkán z Husovic. Srdečně zveme, přiveďte i své přátele.

Ve všední dny jsou bohoslužby: v pondělí, středu a pátek v 18.00, ve čtvrtek v 7.00 a v sobotu v 8.00. V úterý v 17.00 se koná bohoslužba slova a adorace, vedená bratrem jáhnem. Večer v 19.30 budou Modlitby matek. V pátek bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně a v sobotu památka Neposkvrněného srdce P. Marie.

Úklid kostela připadá na skupinu mladších žen ve čtvrtek odpoledne.

Do kostela choďte především bezbariérovým hlavním, popř. vedlejším vchodem. Během bohoslužeb toalety používejte především ve staré budově.

Zpovědnice pro nedostatečnou zvukovou izolaci nelze zatím používat. Zpovídat bude o. Pavel prozatím v budoucí sakristii, o. Karel ve staré budově v zadní místnosti.

Přemýšlejme o možnosti v sále Duch. centra vést v neděli po mších „farní kavárnu“, jak je tomu v mnoha farnostech.

Také bychom mohli pro veřejnost otevřít farní rozhlednu ve věži. Budou potřeba dobrovolníci, kteří by zajistili dozor. Navrhněte, kdy bychom měli rozhlednu provozovat. Je návrh např. v neděli v 9 – 10 h., nebo odpoledne v sobotu a neděli.

Nechali jsme vyrobit další pamětní zvonečky. Jsou ke koupi vzadu v kostele, stejně jako náš kalendář o stavbě kostela a publikace z naší produkce.

Letošní letní tábor pro děti naší farnosti se neuskuteční. Místo toho připravujeme náhradní variantu na jednotlivé vybrané dny během prázdnin. kdy bychom na celý den zajistili pro děti program (např. výlet, hry či různé dílničky atd.). Jedná se vždy o pondělí (13. a 27. července, 17. a 24. srpna). Bližší informace budou k dispozici v nejbližších dnech na webových stránkách farnosti, na nástěnce v šatně či ve farních ohláškách.

Sdružení Mariánské mládeže připravuje od 4. do 6. září společný víkend.

V říjnu pak se uskuteční víkendová duchovní obnova pro rodiny. Bližší informace u sr. Margity.

Potřebujeme ještě banánové krabice. Kdo máte možnost, nějaké přineste. Děkujeme!

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do přípravy a provedení Noci kostelů, která proběhla velmi úspěšně a za velkého zájmu návštěvníků.

 

 

zpět