Ohlášky 14. 2. 2021 – 6. neděle v mezidobí

13. 02. 2021

Bohoslužby je možno konat při zaplnění max. 10 % míst k sezení. V našem kostele se může rozmístit 30 účastníků. Po naplnění tohoto počtu prosíme další věřící (do počtu 20), aby se účastnili mše sv. v sále Duchovního centra, kam je přenášen zvuk z kostela.

Ve středu je Popeleční středa, začátek čtyřicetidenní doby postní. Je to den přísného postu. Na znamení naší ochoty k pokání se necháváme označovat posvěceným popelem. Abychom co nejvíce farníkům umožnili dobrý začátek této doby obrácení a kajícnosti, budou u nás 4 mše sv. ráno v 7.00 a 9.00 a odpoledne v 16.00 a 18.00.

V ostatní dny jsou bohoslužby jako obvykle, více info zde. V úterý je v 17.00 společná adorace a ve čtvrtek je soukromá adorace po mši do 9.00.

V pátek po celou postní dobu v 17.30 se budeme modlit křížovou cestu, kterou by si mohly vzít na starost různé skupiny farnosti. Jako obvykle by tento pátek zahájila skupina žen.

Služba v kanceláři: po, stř,  pá: 14.30 – 17.00.

Úklid kostela má na starosti první skupina mládeže.

Příští neděle bude 1. postní: mše sv. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00.

 

Před bohoslužbami se modlíme o přímluvu naší s. Restituty za ukončení pandemie. Modlitbu najdete na menším obrázku s jejím portrétem.

Kdo jste požádali o vystavení daňového potvrzení, můžete si ho vyzvednout v sakristii. Upozorněte prosím i ty, kteří zde nejsou přítomni.

Děkujeme pomocníkům při vyklízení bytu, který jsme zdědili.

Zpět

Ohlášky z minulého týdne