Ohlášky 13. 9. 2020 – 24. neděle v mezidobí

13. 09. 2020

Bohoslužby: neděle: 8.00 a v 10.00 za farníky a dobrodince. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle. V úterý v 17:00 mše svatá.

V úterý v 19.30 budou Modlitby matek, ve čtvrtek po ranní mši bude do 9 hodin možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti.

Svátky v týdnu: V pondělí je svátek Povýšení svatého kříže, v úterý památka P. Marie Bolestné a ve středu sv. Ludmily.

Úklid kostela má na starosti skupina žen v úterý dopoledne.

Vzadu v kostele jsou ke koupi pamětní medailky s bl. Restitutou, zvonečky, stejně jako oplatky a svíce s obrázkem kostela, kalendář o jeho stavbě a další publikace z naší produkce.

Hledáme ochotného technicky zdatného farníka, který by si vzal na starost sledování různých technologií kostela, objednávání jejich revizí apod.

Plánujeme od 23. do 25. října duchovní obnovu pro rodiny s dětmi v Břežanech u Znojma. Informace a přihlášky u s. Margity.

Veliké poděkování všem, kdo jste se zasloužili o bezvadnou přípravu a provedení včerejší slavnosti požehnání našeho kostela. Bylo s tím spojeno velké množství práce a obětí, které jste ochotně poskytli. Pán vám to odplať svým požehnáním! Odkaz na fotky zde.

 

Zpět

Ohlášky z minulého týdne