Ohlášky 13. 12. 2020 – třetí neděle adventní

12. 12. 2020

Bohoslužby je možno konat při zaplnění maximálně 30 % míst k sezení. Pro nás z toho vyplývá, že se může v našem kostele, na kůrech a v dětském koutku rozmístit 100 účastníků. Proto zahajujeme víceméně normální provoz. Ve všední dny budou bohoslužby jako dřív, viz více zde. Úterý adorace společná s o. jáhnem v 17.00, ve čtvrtek tichá do 9.00. 

V době adventní – pondělí, středa, pátek navíc rorátní mše sv. v 7.00. Služba v kanceláři: po, stř, pá 14.30 – 17.00, čt 8.00 – 12.00.

V neděli přidáváme další 2 bohoslužby, takže budou (bez společného zpěvu, proto kratší): 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. Konají se opět pravidelné nedělní sbírky na provoz kostela. Před bohoslužbami doporučujeme modlit se společně aspoň část růžence. Prosíme, aby se věřící rozdělili pokud možno dle věkových kategorií – starší na dřívější mše, mladší s dětmi na pozdější.

Výhled na termíny vánočních bohoslužeb:

Pokud se nezmění protiepidemiologická opatření, plánujeme počet bohoslužeb rozšířit, abychom umožnili co nejvíce věřícím účast na vánočních bohoslužbách.

  • • Štědrý den: 15.00 jesličková pobožnost pro předškolní děti a sv. přijímání pro jejich rodiče,  16.00 první vánoční mše pro děti a mládež, 22.00 „půlnoční“ mše sv. Betlémské světlo si       můžete odnést před každou bohoslužbou.
  • • Hod Boží vánoční: Mše sv. 8.00, 9.00, 10.00
  • • Sv. Štěpána: Mše sv. 8.00, 9.00, 10.00
  • • Svátek Svaté Rodiny: Mše sv. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
  • • Sv. Silvestra: Mše sv. 16.00, 24.00 ??? půlnoční
  • • Nový rok: Mše sv. 8.00, 9.00, 10.00

Vzadu v kostele možné si zakoupit množství různých publikací a upomínkových předmětů. Náš kalendář jsme zlevnili téměř na výrobní cenu. Můžete jej např. dát svým příbuzným a známým jako dárek. Naši novou knihu Inspirováni vírou si můžete vzít do rodiny jednu zdarma. Prosíme, rozneste tyto publikace našim dárcům. Jsou připraveny na pultě v šatně duchovního centra.

Využijte přítomnosti našich kněží a zavčas si prosím vykonejte sv. zpověď. Zpovídá se každý den hodinu před mší sv. Děkanství upozorňuje, že zpovědní služba u kapucínů se letos kvůli hromadění osob nebude rozšiřovat, jako tomu bylo v minulých letech.

Rádi navštívíme se svátostmi naše staré a nemocné farníky, které nám nahlásíte a domluvíte naši návštěvu.

 

Zpět

ohlášky z minulého týdne