Ohlášky 13.11. 2022 – 33. neděle v mezidobí

13. 11. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Dnes je kostelní sbírka určena na podporu křesťanských sdělovacích prostředků.

Ve čtvrtek bude památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista, Krále

Ve středu 9.11. předtáčela v kostele Česká televize vánoční koncert souboru Ondráš. Děkujeme farníkům, kteří přišli tvořit publikum. CM Ondráše Vás odmění 27. dubna vystoupením v sále duchovního centra.

V sobotu 26.11. od 15.00 nabízíme v sále Duchovního centra možnost tvoření adventních věnců. Budou připraveny jedlové větve, korpusy a tavné pistole.

4. prosince v 17.00 bude mít v kostele adventní koncert Český filharmonický sbor Brno. Pozvánka je na nástěnce.

Výuka náboženství viz rozpis zde. Různá setkávání ve farnosti viz zde.

Zpět