Ohlášky 21. 6. 2020 – 12. neděle v mezidobí

20. 06. 2020

Bohoslužby: v neděli mše v 8.00 za farníky a dobrodince a v 10.00. Ve všední dny jsou bohoslužby v pondělí, středu a pátek v 18.00, ve čtvrtek v 7.00 a v sobotu v 8.00. V úterý v 17.00 se koná bohoslužba slova a adorace, vedená bratrem jáhnem.

Ve středu bude slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

Úklid kostela připadá na skupinu žen v úterý dopoledne.

Do kostela choďte především bezbariérovým hlavním, popř. vedlejším vchodem. Během bohoslužeb toalety používejte především ve staré budově.

Zpovědnice pro nedostatečnou zvukovou izolaci nelze zatím používat. Otec Pavel zpovídá v budoucí sakristii, o. Karel ve staré budově v zadní místnosti.

Přemýšlejme o možnosti po prázdninách v sále Duch. centra vést v neděli po mších „farní kavárnu“, jak je tomu v mnoha farnostech.

Nechali jsme vyrobit další pamětní zvonečky. Jsou ke koupi vzadu v kostele, stejně jako kalendář o stavbě kostela a další publikace z naší produkce.

Letošní letní tábor pro děti farnosti se neuskuteční. Místo toho bude pro děti program (např. výlet, hry či různé dílničky atd.). Vždy v pondělí (13. a 27. července, 17. a 24. srpna). Bližší informace na webových stránkách farnosti nebo u Dominika Leplta.

Sdružení Mariánské mládeže připravuje od 4. do 6. září společný víkend. V říjnu pak se uskuteční víkendová duchovní obnova pro rodiny v Břežanech. Bližší informace u sr. Margity.

 

 

zpět

Ohlášky minulý týden