Ohlášky 12.9. 2021 – 24. neděle v mezidobí

11. 09. 2021

Nedělní bohoslužby v 8.00 a 10.00 hod. Na dnešní den (12.9.) připadá svátek jména Panny Marie a první výročí požehnání našeho farního kostela.

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozpisu, více info k nalezení zde.

Svátky v týdnu:
Pondělí – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Úterý – svátek Povýšení svatého kříže
Středa – památka Panny Marie Bolestné
Čtvrtek – památka sv. Ludmily, mučednice

Ve čtvrtek si náš národ připomíná 1 100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily na Tetíně.
V kostele budou mše svaté v 7.00 a v 18.00 hod. Ve čtvrtek v DpS při mši svaté v 16.00 hod. o. biskup Vojtěch požehná novou sochu sv. Ludmily. Vedení DpS vás prosí, abyste letos na tuto poutní mši svatou nechodili. Mohou přijít pouze ty, které nosí jméno Ludmila a jejich rodiny. Paní ředitelka děkuje za pochopení. V pátek mše sv. v DsP nebude.

V sobotu 18. září ve 13.00 budou zde v kostele oddáni: Marcel Mészáros, katolík z Milešovic a Adéla Audová, katolička z Lesné.

Příští neděle bude 25. v mezidobí a bohoslužby budou v 8.00 a 10.00 hod.

Úmysly na mše svaté budeme v sakristii zapisovat až v listopadu a to na rok 2022. Pokud se individuálně domluvíte s knězem, můžeme vaši intenci odsloužit ale mimo zdejší kostel.

Stále je možnost přihlásit děti do vyučování náboženství. Přihlášky jsou u vchodu do kostela. Vyučovat se začne od 20. září. Setkání katechetů bude ve středu 22. září po večerní mši svaté.

Sr. Margita zve na setkání dětí mariánské družiny o víkendu 24. – 26.9. na Vranově u Brna. Přihlášky jsou k dispozici v kostele.

Stolní kalendář na rok 2022 je ke koupi v kostele.

Prosíme farníky o zajištění hlídání kostela na příští sobotu a neděli odpoledne. Od soboty 18. září bude kostel k prohlídce otevřen od 13.00 do 16.00 hod. Zapište se v sakristii. Děkujeme.

Ohlášky z minulého týdne
Zpět