Ohlášky 12. 7. 2020 – 15. neděle v mezidobí

12. 07. 2020

Bohoslužby v neděli: 8.00 a 10.00 za farníky a dobrodince. Ve všední dny jsou bohoslužby v pondělí, středu a pátek v 18.00, ve čtvrtek v 7.00 a v sobotu v 8.00. V úterý v 17.00 se koná bohoslužba slova a adorace, vedená bratrem jáhnem.

Ve středu bude památka sv. Bonaventury, ve čtvrtek P. Marie Karmelské.

Úklid kostela připadá na skupinu žen v úterý dopoledne.

Myšlenka vést v sále Duch. centra v neděli po mších „farní kavárnu“ se ujala a hlásí se první dobrovolníci, ochotní ji uskutečňovat.

Také bychom mohli pro veřejnost otevřít farní rozhlednu ve věži. Budou potřeba dobrovolníci, kteří by zajistili dozor. Navrhněte, kdy bychom měli rozhlednu provozovat.

Nechali jsme vyrobit další pamětní zvonečky. Jsou ke koupi vzadu v kostele, stejně jako svíce s obrázkem kostela, kalendář o jeho stavbě a další publikace z naší produkce.

V pondělí se uskuteční první z ohlášených výletů pro děti. Prosíme přihlášené děti, aby byly nejpozději v 7:50 hod. na hlavním vlakovém nádraží (vlevo v hlavní hale). Je možné se hlásit na další společný výlet, který se uskuteční v pondělí 27. 7. poblíž Pálavy. Bližší informace zde nebo u Dominika Leplta

V garáži máme ještě 5 volných stání k pronajmutí. Měsíční úhrada je 1.200 korun.

 

Farní pastorační tým přeje všem farníkům krásné prázdniny a dovolené.

Zpět

Ohlášky minulý týden