Ohlášky 12.6. 2022 – slavnost Nejsvětější Trojice

12. 06. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde. V pondělí bude mše svatá v 18.00 v kostele a rovněž v 18.00 u kaple sv. Antonína.

V týdnu si budeme připomínat
v pondělí – památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Slavnost Těla a Krve Páně bude ze čtvrtku přeložena na neděli 19.6.

Všem kdo se zapojili do noci kostelů jako pořadatelé nebo tvůrci programu děkujeme.

25. června ve 13.13 hod. budou ve farním kostele v Brně Husovicích oddáni ing. Václav Čermák z Krnova a Markéta Štorová z Brna Lesné.

V sakristii zapisujeme úmysly na mše svaté pro 2. pololetí tohoto roku.

Od 15. června do 15. září bude i náš kostel otevřen k prohlídkám veřejnosti a to vždy v sobotu od 14.00 do 17.00 hod. Prosíme dobrovolníky na průvodcovskou službu, aby se zapisovali v sakristii. Předem dík za tuto službu.

Zpět